Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

BOSSER

1.900.000VNĐ chữ nhật 3... Mã hiệu:CB-308 1.740.000vnđ
2.300.000VNĐ lổ vuông 4x4... Mã hiệu:WR-318 2.090.000vnđ
2.700.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:CI-338 2.540.000vnđ
3.100.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:CI-348 2.890.000vnđ
3.200.000VNĐ chữ nhật 3... Mã hiệu:CB-9026A 2.940.000vnđ
4.200.000VNĐ - Đóng lổ tròn... Mã hiệu:CI-9028A 3.890.000vnđ
4.700.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:CI-9028 super 4.290.000vnđ
4.900.000VNĐ chữ nhật 3x... Mã hiệu:CB-950 4.640.000vnđ
5.900.000VNĐ lỗ vuông+chữ... Mã hiệu:CW-870 5.390.000vnđ
5.500.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:WR-970R 5.000.000vnđ
5.500.000VNĐ Lỗ vuông 4x4... Mã hiệu: WR-970 5.000.000vnđ
5.500.000VNĐ chữ nhật 4x... Mã hiệu:WR-970E 5.000.000vnđ
5.500.000VNĐ lổ tròn 6mm Mã hiệu:WR-970ER 5.000.000vnđ
5.800.000VNĐ chữ nhật 3x... Mã hiệu: CB-8701 5.590.000vnđ
7.500.000VNĐ chữ nhật,vu... Mã hiệu:CW-2016 7.090.000vnđ
12.800.000VNĐ Chữ nhật 3x... Mã hiệu:CB-8708E 12.050.000vnđ
6.900.000VNĐ chữ nhật /v... Mã hiệu:CC-2916 6.590.000vnđ
8.200.000VNĐ vuông/oval Mã hiệu:CW-2019 7.790.000vnđ
8.850.000VNĐ vuông 4x4mm Mã hiệu:WR-930B 8.590.000vnđ
4.500.000VNĐ lổ vuông 4x4... Mã hiệu:WR9029 4.290.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050