Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Opticon

2.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:OPR-3201Z 1.480.000vnđ
1.890.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:L-50C 1.480.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:C-41S 1.340.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:C-41S 1.440.000vnđ
3.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:OPR-2001 2.490.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:OPI-3601 3.390.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:L-51X 3.490.000vnđ
5.000.000VNĐ CCD 1D+2D Mã hiệu:L22X 4.190.000vnđ
4.000.000VNĐ Lazer 1D+2D Mã hiệu:M-10 3.390.000vnđ
5.100.000VNĐ Lazer 1D+2D Mã hiệu:M11 4.690.000vnđ
CCD 1D Mã hiệu:OPC-3301 0vnđ
CCD 1D+2D Mã hiệu:OPI-3301 0vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050