Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Antech

1.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:AS1250 740.000vnđ
1.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS1260i 870.000vnđ
1.300.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS800i 990.000vnđ
1.800.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS1280i 1.490.000vnđ
2.500.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS1480 1.790.000vnđ
1.500.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2288 1.290.000vnđ
1.800.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2230HD 1.490.000vnđ
2.500.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:AS6600 1.890.000vnđ
2.500.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:AS7220i 1.990.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:AS6850HD 3.390.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS7900 2.990.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:AS8600 3.290.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2400G 2.990.000vnđ
4.000.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:AS2402G 3.290.000vnđ
3.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2900W 2.190.000vnđ
4.500.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2800W 3.990.000vnđ
5.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2800Wi 4.490.000vnđ
3.500.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:AS2452 2.990.000vnđ
3.500.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS2450 2.790.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050